ساختار مدیریتی و کارشناسی این شرکت از متخصصان دانشگاهی و فنی تشکیل شده است. ایده اصلی این شرکت حل مشکلات پیچیده و لاینحل کارخانجات و صنایع و مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی می باشد. هرچه مشکل بیشتر و بزرگتر باشد تمایل برای حل آن بیشتر است. جالب است بدانید تا کنون بسیاری از دستگاه هایی که تعمیر وراه اتدازی شده اند کارشناسان این شرکت برای اولین بار با آنها مواجه شده اند. در پایان باید گفت برای حل مشکلات فنی یک راه حل علمی وجود دارد که این شرکت با تجربه و دانش خود می تواند آن را پیدا کند